Welcome to
VietAmerican Weekly
(Tuần Báo Người Đưa Tin)

This Week Issue  #1426


 

We look forward to serve you better with our website, as well as our free magazine distributed throughout San Bernardino, Riverside, Los Angeles and Orange County.

 

Since 1994, our magazine has been "a slice of Vietnamese-American life in Southern California and testimony to the community's vibrant in cities like Pomona, San Bernardino, Riverside and Garden Grove, as well as the San Gabriel Valley." (from Brenda Gazzar/the Inland Valley Daily Bulletin, read the full article).

 

Through these pages, we hope you will enjoy reading our magazines, and please remember we always welcome all constructive ideas that will make our magazine more useful to the readers.

 

Chúng tôi mong muốn được phục vụ quý vị hữu hiệu hơn với những trang mạng này, cũng như tạp chí Người Đưa Tin được phát hành miễn phí rộng rãi khắp nơi ở các quận San Bernardino, Riverside, Los Angeles và Orange County.

 

Từ năm 1994, tờ báo là "một phản ảnh của cuộc sống của người Mỹ gốc Việt ở miền Nam California và là nhân chứng về sự sống động của những cộng đồng người Việt trong các vùng Pomona, San Bernardino, Riverside và Garden Grove, cũng như là San Gabriel Valley." (trích phóng viên Brenda Gazza/the Inland Valley Daily Bullertin)

 

Hy vọng quư độc giả sẽ thưởng thức những trang báo nầy, và xin nhớ rằng chúng tôi luôn luôn hoan nghinh mọi ư kiến xây dựng để tờ báo càng ngày càng hữu ích hơn cho mọi người.

Bấm vào đây để Đọc Báo Tuần Này

Click here to Read This Week Magazine

Bấm vào đây để Đọc Báo Cũ Trong Năm 2023

Click here to Read Previous Issues of this year 2023

 

Our address: 523, 525, 527 N. Euclid Avenue, Ontario, CA 91762

(Click here for map) (This is the one and only main office location)

Contact telephones:

(909) 395 - 8850 (Office)

(909) 395 - 8852 (Inland Empire/ San Gabriel Valley Advertising)

(714) 478 - 6331 (Orange County Advertising)

(909) 395-8851 (Call/Text)

 

Office hours: Mon-Fri: 9:00AM - 6:00PM; 

                      Sat & Sun: Closed

Giờ mở cửa:   Thứ 2 - Thứ 6: 9 giờ sáng - 6 giờ tối. 

                      Đóng cửa Thứ Bảy & Chủ Nhật.

 

Email: info@vietamerican.com  

       or mail@vietamerican.com

Our Publisher: Empire Printing & Publishing, Inc.

About Us - VietAmerican Weekly